ระบบติดตามและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ

< อยู่ระหว่างการทดสอบ >

สรุปสถานการณ์ภัยวันนี้ (ย้อนหลัง 24 ชั่วโมงจากปัจจุบัน)
  • สถานการณ์ภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
    เตือนภัย 0 อำเภอ
    อำเภอที่มีการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
  • สถานการณ์ภัยหนาว
    เตือนภัย 0 อำเภอ
    อำเภอที่มีการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
ภาพข่าวสาธารณภัย ข่าวทั้งหมด
เชียงใหม่วันนี้
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
-°
-°
ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)
-%
-%
น้ำฝนสะสม 24 ชม. (มิลลิเมตร)
-mm.
-mm.

สถานีตรวจวัด -

ณ วันที่ - น.

อุณหภูมิ - °C, ความชื้น - %, ปริมาณนํ้าฝนสะสม - มม.

สถานการณ์ภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
เตือนภัย 0 อำเภอ
อำเภอที่มีการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
สถานการณ์ภัยหนาว
เตือนภัย 0 อำเภอ
อำเภอที่มีการแจ้งเตือนภัย ได้แก่